LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEMI

O NAMA

LIS je domaće softversko rešenje za unapređenje procesa rada u biohemijskoj laboratoriji. Razvija se sa ciljem da olakša, ubrza i poveća pouzdanost obrade uzoraka i izdavanja rezultata. LIS je web aplikacija što znači da je dostupna na različitim pretraživačima (Mozilla, Chrome), operativnim sistemima (Windows, Linux, Mac OS) i uređajima (laptop, tablet, telefon)

Pouzdane informacije i inteligentne veze u realnom vremenu

Web aplikacija

Podrazumeva jednostavan pristup sa bilo koje lokacije. Lakše i jeftinije održavanje. Instalacija i ažuriranje aplikacije se radi samo na jednom mestu - web serveru.

Barkodiranje uzoraka

Omogućava dvosmernu komunikaciju sa uređajima. Eliminiše greške identifikacije pacijenta. Pomaže u praćenju statusa uzorka u realnom vremenu.

Povezivanje

Povezujemo se sa analizatorima svih proizvođača do granice njihovih komunikacionih mogućnosti, sa svim bolničkim sistemima, elektronskim kartonima, republičkim fondom za zdravstveno osiguranje...

 • Praćenje uzorka

  Uzorak se od ulaska u laboratoriju do izdavanja rezultata prati kroz promenu statusa sa bilo kog mesta u laboratoriji.

  Na ulasku u laboratoriju svaki uzorak dobija svoj jedinstveni barkod. Pored barkoda na nalepnici se nalazi još i ime, prezime, datum i dnevni broj.

  Pomoću barkoda pratimo status uzorka. Uzorak je u statusu čekanja, obrade ili urađen, što možemo pratiti u aplikaciji u odnosu na svaki aparat.

  Vreme promene statusa se evidentira.

 • Praćenje statusa

  Koristeći barkod možemo i naknadno dodavati analize. Ovo je bitno pošto imamo tačno obeleženo iz kog uzorka je nešto urađeno.

  Statusi uzorka su označeni različitim bojama, što olakšava vizuelno praćenje.

  Nakon što su sve analize urađene, kako na aparatima, tako i one koje unosimo ručno, možemo preći na pregled i validiranje rezultata kao završni korak koji se takođe beleži novim statusom, odnosno datumom i vremenom.

Biti dobar, znači biti pouzdan

 • Portfolio Item

  Administracija testova

  Svaki test možete sami definisati. Od osnovnih stvari kao što je naziv testa, naziv na štampi, jedinica mere, broj decimalnih mesta, pa do ubacivanja referentnih vrednosti i formula za kalkulativne testove.

  Portfolio Item

  Izveštaji i statistika

  Veliki broj izveštaja koje imamo pomoći će vam pri planiranju i uvidu u realizaciju izvršenih usluga. Iz svakog se lako kopiraju podaci u bilo koji Word, Excel, PowerPoint..

  kreiranje fakture

  Kreiranje elektronske fakture

  Jednim klikom kreiraćete elektronsku fakturu u xml formatu. Ovaj modul omogućava laku ispravku elektronske fakture.

 • rucni unos

  Ručni unos rezultata

  Imamo tri rešenja:
  1. klasičan unos u slobodno polje
  2. padajući meni sa ponuđenim, predefinisanim vrednostima
  3. radio dugme za izbor predefinisane vrednosti

  status uzorka

  Status uzorka

  Promena statusa uzorka je prikazana u realnom vremenu. Svaki status je obeležen posebnom bojom, tako da se odmah vidi trenutno "stanje" uzorka.

  istorija rezultata

  Istorija rezultata

  Uvid u sve prethodne rezultate je prikazan pomoću dva grafika. Jedan je manji i pruža brzi uvid u kretanje rezultata, a drugi detaljan sa dodatnim informacijama kao što su datum dolaska, aparat na kome je rađen test, referentni opseg..

 • kreativne ideje

  Kreativne ideje

  U kontaktu sa korisnicima svakodnevno evaluiramo naš rad, kako bismo zajedno kreirali što efikasniji, pouzdaniji i intuitivniji laboratorijski informacioni sistem.

  kreativan dizajn

  Kreativan dizajn

  Dizajn je prilagođen svim dimenzijama ekrana, što praktično znači da je komforan za korišćenje na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu.

  tim

  Kreativan tim

  Mi smo mala ekipa, ali angažovana. Naš tim su i svi naši korisnici koji svakodnevno svojim idejama upotpunjuju naš sistem. Pridružite nam se.

Kontaktirajte nas

Adresa

Beograd, Takovska 21

Telefon

+ 381 63 88 68 048